Skip to content

Tagu-Taguan: A Counting Book in Filipino

Sold out
$12.95

Tagu-taguan sa among bakuran, ano'ng nariyan sa damuhan? Tingnang mabuti ang mga nasa lupa, hayan ang mga kulisap matitiyaga!

Language: Tagalog, English