Skip to content

Nemo, ang Batang Papel

Sold out
$7.95

A boy made of paper, Nemo can fly. But what he really wants is to run, laugh, and play like a real child.

May layang lumipad bilang batang papel si Nemo. Pero mas gusto niyang tumakbo, tumawa, at maglaro tulad ng isang tunay na bata.  

Lang: Tagalog, English