Skip to content

Mga Hugis sa Aming Balay

Sold out
$5.95

There are so many shapes in our house! This board book helps children identify and name the different shapes they can find in their house.

Ang daming hugis sa aming bahay! Tampok sa board book na ito ang iba't ibang hugis na makikita ng mga bata sa kanilang bahay.

Lang: Tagalog/Pilipino