Skip to content

Kaliwa at Kanan

Sold out
$5.95

This board book introduces the difference between left and right using different scenes in our everyday life.

Ipinapakilala ng board book na ito ang pagkakaiba ng kaliwa at kanan gamit ang iba't ibang eksena sa pang-araw-araw nating buhay.

Lang: Tagalog/Pilipino