Skip to content

Si Ching na Takot sa Dilim (Big Book)

$12.95

2000 Gintong Aklat Award, Best Children’s Book

Ching is a young boy who is afraid of the dark. He believes that monsters and scary things begin to appear once darkness settles. How will Ching survive a major blackout in the neighborhood?

Takot si Ching sa mga di nakikitang bagay sa dilim. Ngunit isang tingin sa labas ng bintana habang makislap ang mga butuin ang nagpabago nito. Ano kaya ang nakita ni Ching?

Lang: Tagalog