Skip to content

Bugtong Bugtong - Filipino Riddles

$9.95

Mga klasiko at popular na palaisisipang-bayan. ("Dalawang bolang sinulid, about hanggang langit.") Mga mapanghamong paglalarawan sa Kara isang baggy. ("Nagbibigay na, sinasakal pa!") Mga mapaglaro at nakakaaliw na paghahanay ng kabalintunaan. ("Dalagang maganda, masakit sa mata.")

Tinipon sa aklat na ito ang maraming halimbawa ng likas na talino at pagkamalikhain ng mga Filipino na nakapaloob sa mga butong. Hindi lamang aliwang pambata ang bugtong. Kahit matatanda ay hinahamon nito na mag-isip nang malalim at tingnan ang mga bagay-bagay mula sa naiiba, natatangi at sariwang pananaw

Lang: Tagalog