Skip to content

Bayang Ng Basura

$8.95

Ang bayan ni Pawikan ay maaliwalas, malinis, masagana—parang laging may pista! Ngunit isang gabi, umalulong ang bagyo at napadpad si Pawikan sa bayan ng basura! Makababalik kaya si Pawikan sa kaniyang bayan?

Pawikan's home is peaceful, clean, and bountiful—like an everyday feast! But one  night, a storm rumbled through and Pawikan was swept away to the land of trash! Would Pawikan ever be able to return home?