Skip to content

Bahay ng Marami't Masasayang Tinig

$7.95

Kuwento ni Virgilio S. Almario
Guhit ni Kora Dandan-Albano

Araw-araw na humaharap sa panganib ng lansangan ang mga batang Badjao tulad ni Palasia na dumayo sa lungsod upang mamalimos. Hanggang sa isang araw, nakarinig si Palasia ng marami't masasayang tinig mula sa isang bahay. Kanino kaya ang mga tinig na iyon?

Badjao children like Palasia, who go to the city to beg, face danger in the streets every day. But one day, Palasia hears many happy voices coming from a house. Whom do those voices belong to?

ISBN: 978-971-508-172-6
Published: 2002
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 10+
32 pages | 100 grams | 6 by 8 inches