Skip to content

Araw sa Palengke

$8.95

I’m coming with Nanay! We’re going to the market. What would we see there? Who would I meet? Come, join us! Today is market day!

Sasama ako kay Nanay! Pupunta kami sa palengke. Ano-ano kaya ang makikita namin doon? Sino-sino kaya nag makikilala ko?

Tara, sama ka. Ngayon ay araw ng palengke!

Big Book: 17"x11"

Lang: Tagalog, English