Araw ng Kabaligtaran

Jomike Tejido


Regular price $11.95
Araw ng Kabaligtaran

¨Sa buong araw na ito, sadya kong ba baliktarin ang aking mga gagawin! ITO ANG ARAW NG KABALIGTARAN!¨

Celebrate the “Day of Opposites!” Join Sophia’s curious adventures in this humorous companion volume to Jomike Tejido’s Ma-Me-Mi-Mumu!

 

Lang: English & Tagalog

Related Products