Skip to content

Mga Gerilya sa Powell Street

$18.95

"I am just glad that someone wrote about the Filipino-American experience in Filipino (Tagalog), and a novel to boot! I think that is pretty historic" -Oscar Penaranda

"Isang nabila, malalim, at napapanahong paglalahad ng tahmik na trahedya ng buhay ng mga beteranong Pilipino sa Amerika. Hinahabol ng bangungot ng Ankara ang digmaan at itnulak ng mga Harmon ng mga nagpapatuloy na giyera ng buhay sa lipunang Pilipino, ang mga beteranong Pilipino ay naakit, nahigop, nasadiak, at melo na namang malugmok sa panhibagong giyera ng buhay sa Amerika. Isang nobelang kukurot sa push at sa isip." - Laura Samson