Ang Alamat ng Palay

Virgilio S. Almario


Regular price $8.95
Ang Alamat ng Palay

Napakahalaga ng bigas sa mga Filipino. Kaya naman napakaraming alamat tungkol sa palay.

Isa na rito ang kuwento ng mag-asawang Banag at Danas at kung paano nagsimula ang agrikultura sa Filipinas.

Lang: Tagalog, English

Related Products