Skip to content

Ang Aking Mukha

Sold out
$7.95

This is my face! This board book features the different parts of the face to help children learn more about their body.

Ito ang aking mukha! Tampok sa board book na ito ang mga pangalan ng iba't ibang bahagi ng mukha upang matulungan ang mga batang mas makilala ang kanilang katawan.

Lang: Filipino