Skip to content

Ako si Kaliwa, Ako si Kanan

Sold out
$8.95

Do the right slipper and the left slipper really get along? Find out in this amusing children’s story, created to be read alternately.

Magkasundo kaya talaga ang kanan at ang kaliwang tsinelas? Alamin sa nakatutuwang kuwentong ito, na nilikha para basahin ng dalawang naghahalinhinan.

LANG: Tagalog, English