Skip to content

Tabi Po: Isyu 2

Sold out
$19.95

Maligayang pagbabalik sa ating munting mundong nababalot ng hiwaga. Nananabik na ba kayong makabalik sa piling ng ating mga butihing aswang? Halikayo't humimlay muli sa mga bisig ni Elias, halikan ang kahali-halinang labi ni Sabel, at makinig sa mga tula ni Tasyo. Malugod kayong inaanyayahan ng tatlong ito sa kanilang hapag. Ingat-ingat lamang at baka kayo pala ang ihahain. 

Sa isyung ito, malalaman natin kung sino ang babaeng nasa loob ng aparador at ano ang kuwneto niya.

 

The second volume of Tabi po continues the story of the aswangs Elias, Tasyo and Sabel during the Spanish colonization in the Philippines. While he was seeking food, Elias has finally met the other aswangs in town. Tasyo and Sabel helped Elias adjust; they also serve as his mentor on how to live with ordinary people without revealing their true persona.

Language: Tagalog

Adult Content