Skip to content

That's It Pancit

Sold out
$8.95

Lily loves being Chinese and Filipino. It means she can have two of everything! She has two names, two languages, and even two birthdays! But when she is asked if she’s just Chinese or Filipino, how will she ever choose between the two?

---

Gusto ni Lily ang pagiging Chinese at Filipino niya. Ibig sabihin, mayroon siyang dalawa sa lahat ng bagay! Dalawang pangalan, dalawang sinasalitang wika, dalawa kahit kaarawan! Pero kung papipiliin sa pagitan ng Chinese at Filipino, ano sa dalawa ang kaniyang isasagot?