Skip to content

Emblem

Sold out
$9.95

Anak ng diyablo si Sauro.  At dahil sa paggawa nito ng kabutihan ay pinatawan ito ng parusang kamatayan ng ama ito. Ngunit binigyan ito ng isa pang pagkakataon upang muling mabuhay sa mundo.  Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bahagi ng mga katawan ng mga taong mabibiktima nito ay unti-unting mabubuo at magiging tao it. 

(to be continued)

Language: Tagalog