Skip to content

Si Pagong at si Matsing

Sold out
$8.95
Matsing is known for his intelligence and cunning, but Pagong also has his wit and cleverness. When they both find a banana tree, the match begins. Find out who triumphs in this classic tale that has amused generations.

Kung anong hina raw ni Pagong ay siyang tuso ni Matsing. Magsisimula ang kuwento nila sa paghati ng puno ng saging. Alamin sa kuwento kung sino sa kanila ang mananaig.