Skip to content

Si Monica Dalosdalos (big book)

Sold out
$12.95
Monica Dalosdalos is like most children who are eager to help their parents and siblings with the household chores. The problem is, Monica always gets into trouble when she tries to help. Will Monica ever learn to be careful?

Tulad ng ibang bata, gusto ni Monica Dalosdalos ang tumulong sa kaniyang pamilya at mga kapatid sa gawaing bahay. Kaya lang, laging nadidisgrasya si Monica tuwing tumutulong siya. Matuto kayang maging maingat si Monica?