Skip to content

Si Janus Silang at ang Tiyanak ng Tábon

Sold out
$15.95

In a TALA Online tournament in the town of Balanga, all the players fell dead, save for Janus. Soon after that, teen after teen suffered deaths in computer shops around the country. Janus was contacted by someone who calls himself Joey, apparently another survivor of TALA like him. Janus did not expect the truths he would discover, weaving him into the mystery of the RPG that enthralled him—and into the legend of the Tiyanak from Tábon!

Sa tournament ng TALA Online sa bayan ng Balanga, namatay ang lahat ng manlalaro maliban kay Janus. Sunod-sunod pa ang naging kaso ng pagkamatay ng mga kabataan sa computer shops sa iba’t ibang panig ng bansa. Kinontak si Janus ng nagpakilalang Joey, isa rin umano sa mga nakaligtas sa paglalaro ng TALA na gaya niya. Hindi inasahan ni Janus ang mga matutuklasan niya mula rito na mag-uugnay sa kanya sa misteryo ng kinahuhumalingan niyang RPG—at sa alamat ng Tiyanak mula sa Tábon!

Lang: Tagalog