Si Janus Silang at Ang Tiyanak ng Tabon

Edgar Calabia Samar


Regular price $15.95
Si Janus Silang at Ang Tiyanak ng Tabon

Ang akala ni Janus, pangkaraniwang laro lang ang TALA online. Sunod-sunod ang pagbabago sa buhay niya matapos ang kahindik-hindik na pangyayari sa RPG Tournament na sinalihan niya. 

Pero nang matuklasan niya ang tunay na kaugnayan ng larong ito sa alamat ng Tiyanak ng Tábon, wala na siyang magawa kundi ipagpatuloy ang paglalaro.

 

Lang: Tagalog