Skip to content

Sandangaw

$12.00
Little Sandangaw might just be a handspan tall, but he wants to do all the
things that bigger children do. If only his family weren’t so afraid he’d
be blown away, dragged, or stepped on! When the village magic woman tells
him to visit the Eagle of Mt. Danglay for help, Sandangaw learns what it
takes to grow.

Usa la kadangaw an kahitaas ni Sandangaw, pero karuyag niya himuon an mga
butang nga ginhihimo han dagko nga kabataan. Lugaring kay nahadlok an iya
pamilya nga igpalid hiya, madanas o, matamakan! Nabaroan ni Sandangaw kun
paunan-o an pagdako dida han sumatan hiya han tambalan nga kadtuon an
Agila nga naukoy ha bukid han Danglay.


Lang: Bilingual in English & Waray