Skip to content

Ngumiti si Andoy

by Xi Zuq
Sold out
$8.95

Ngumiti si Andoy.

Ito ang kuwento ni Andrew na nagsimula sa kanilang Heroes Park. Gusto lamang niyang iguhit ang estatwa ni Andres Bonifacio nang matuklasan niya ang ilang lihim sa buhay ng bayani.

Ito ay rekomendado sa mga batang edad 9 pataas.