Skip to content

Mga Hayop sa Filipinas

Sold out
$5.95

This Filipino board book for toddlers shows the animals that are indigenous or native to the country, and also features the names given to them locally.

Ipinapakita sa board book na itong para sa mga bata ang mga hayop na nagmumula o naninirahan sa ating bansa, at ipinapakilala rin ang kanilang mga katutubong pangalan.

Lang: Filipino