Skip to content

Magkulay Tayo ng Kuwento 5: Haluhalo Espesyal

$8.95

Teach the basic colors and get kids used to holding writing materials through this collection of drawings inspired by various stories from Adarna House!

Ituro ang mga pangunahing kulay at sanayin ang mga bata sa paghawak ng mga panulat sa pamamagitan nitong koleksiyon ng larawan mula sa iba’t ibang kuwento ng Adarna House!