Skip to content

Liryo

Sold out
$17.95

Ang librong ito ay nilikha upang isalaysay ang mga kuwentong itinago sa dilim at upang marinig ang mga tinig na pinatahimik ng dahas. Mula sa masa, tungo sa masa. 

This book was created to tell the stories kept in the dark and so that those whose voices have been silenced by violence can be heard. From the masses, to the masses.