Skip to content

Kung Linggo

Sold out
$8.95

"On Sundays, I invite a Tiger over..."

This Filipino (Tagalog) picture book features a poem about a boy's puckish adventures with his regular Sunday playmate.

"Kung Linggo, nag-iimbita ako ng tigre..."

Naglalaman ang librong ito ng tula tungkol sa mga pambihirang pangyayari tuwing kasama ng isang bata ang kaniyang pang-Linggong kalaro.

Lang: Tagalog