Skip to content

Kontra-Modernidad: Mga Pagsuboksa Proyekto ng Mapagpalayang Pagbabago

$28.95

Social Science, Liberalism

Ano ang ginagampananng sining at kultura sa pagbabago ng kabuhayan sa iba't ibang antas ng lipunan? Ano ang tungkulin ng kalinangan? Ano ang pananagutan ng mga alagad ng sining at organikong intelektuwal ng mga produktibong pangkat ng lipunan?

Dahil klasikong paksa ang mga ito na angkop sa ating sitwasyon bilang isang bansang naghahangad pa rin ng kasarinlan, tunay na kalayaan, pagkakapantay-pantay, at demokrasyang pambansa, dito nakatuon ang pagtalakay ni E. San Juan Jr. sa kanyang aklat na ito.