Skip to content

Kikomachine Komix! blg. 15: Bulwagan ng Misteryo

Sold out
$25.95

Kikomachine Komix Blg. 15: Bulwagan ng Misteryo

"I'm a big fan of genius, lagi kong sinasabi. Unang basa ko sa kanya, "sira ulo 'to" kaagad ang naisip ko. Sira ulo. Na para sa akin ay pagkilala sa katangi-tanging uri ng talento. Hindi ito naituturo."
~Bob Ong, mula sa paunang salita

Lang: Filipino, English