Skip to content

Just Add Dirt

Sold out
$8.95

Miguel does not like taking a bath. Even if his nanay keeps on reminding him, he runs off to play outside, not taking a bath. One morning, he wakes up to find little plants sprouting from different parts of his body! Will these plants ever stop growing?

Ayaw maligo ni Miguel. Kahit na anong paalala ng kaniyang nanay, tumatakbo lang siya upang maglaro sa labas, nang hindi naliligo. Isang umaga, nagising siyang may mga halaman sa iba’t ibang bahagi ng kaniyang katawan! Titigil kaya ang pagtubo ng mga halaman?


Lang: Tagalog, English