Skip to content

Ibong Adarna, Unang Yugto

Sold out
$15.99

Ipinakikilala sa Ibong Adarna: Unang Bahagi ang mas antigo sa dalawang bersiyon ng akdang itong karaniwang makikita sa kasalukuyan. Ito ang bersiyon ng tulang binasa at binigkas ng mga ninuno natin, at ngayo'y ipinapasa na sa ating henerasyon.

Maganda ang pambalot ng regalo dahil sa makukulay na larawan at mahusay na pagkakalatag. May kasama pang glosaryo ng salitang mahirap nang mahanap ang ilan sa mga kasalukuyang diksiyonaryo. Ngunit pinakamahalaga pa rin ang laman nitong tekstong pamana ng ating lahing Pilipino. Buksan mo na!

 

Lang: Tagalog