Skip to content

Good Night, Manila!

Sold out
$8.95

The sun is setting over Manila Bay, and it’s time to go home! We’ll ride the bus and watch the lights of the Ferris wheel twinkle and gleam, pass by the rows of flowers at the markets, and bid good night to the Jose Rizal monument. What a day it’s been! Good Night, Manila!

In this wonderfully illustrated poetry book, young readers will learn to end the day well by appreciating the simple beauty found within the city of Manila during the evening.

----

Papalubog na ang araw sa look ng Maynila, at oras pa para umuwi sa bahay! Sasakay tayo ng bus at panonoorin ang pagkutitap at pagkislap ng mga ilaw ng tsubibo, dadaan sa mga hilera ng mga bulaklak sa mga pamilihan, at babatiin ng “Magandang gabi!” ang monument ni Jose Rizal. Naging maganda ang araw na ito. Magandang gabi, Maynila!

Sa napakagandang aklat ng tula na ito, matututunan ng mga batang mambabasa ang pagtatapos ng araw sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pagpapasalamat sa kabigha-bighaning ganda ng lungsod ng Maynila sa gabi.