Skip to content

Ginto’t Pilak

Sold out
$9.95

Women cannot lift heavy things. Is this true? Before Hidilyn Diaz became an Olympic weightlifting champion, she was a young woman who lifted buckets of water, a fish tub, and dreamed of winning a sport usually for boys. With continued effort and perseverance, Hidilyn proved that not only can women lift heavy, they can also win gold and silver medals.

Hindi nakakapagbuhat ng mabigat ang mga babae. Totoo ba ito? Bago naging Olympic champion sa weightlifting si Hidilyn Diaz, isa siyang batang babae na nagbuhat ng mga timba ng tubig, banyera ng isda, at nangarap na magtagumpay sa isang palarong karaniwa’y para sa mga lalaki. Sa patuloy na pagsisikap at pagtitiyaga, pinatunayan ni Hidilyn na hindi lamang maaring magbuhat ng mabigat ang mga babae, maaari rin silang manalo ng mga medalyang ginto at pilak.

 Lang: Tagalog/Filipino