Mga Salitang Homosekswal

By Komisyon sa Wikang Filipino


Regular price $12.95
Mga Salitang Homosekswal
Queer Studies; Mga Salitang Homosekswal is a dictionary of queer slang in the Philippines.