Si Lurat, Kidhat, Pirok, ug Piyong

Virgilio S. Almario


Regular price $7.95
Si Lurat, Kidhat, Pirok, ug Piyong

Once, four fishermen rowed their boat in a glass of water in search of a bright star. They were Open, Wink, Blink, and Close. Follow their exciting adventure as they go after their star.

Diha kadto’y upat ka mangingisda nga namangka sa usa ka basong tubig aron pangitaon ang usa ka tahom nga bitoon. Sila si Lurat, Kidhat, Pirok, ug Piyong. Kutas ang ilang panimpalad sa pamangka una nila nakit-an ang ilang gipangandoy nga bitoon.

Lang: Tagalog, Cebuano

Related Products