Ang Mabait na Kalabaw

Virgilio S. Almario


Regular price $8.95
Ang Mabait na Kalabaw

Dapat tularan ang mabit na kalabaw.

Wasto ang kaniyang pag-uugali. Nakikisama siya sa mga kapuwa kalabaw. May pag-ibig para sa katotohanan, kabutihan, at kagandahan.

Kaya mo bang maging katulad niya?

Lang: Tagalog, English

Related Products