Skip to content

Tutubi Patrol 8 - Si Bumbi Bubuyog at ang mga Alitaptap - Bumbi Bee and the Fireflies

Sold out
$8.95

Nagkakagulo sa bahay-pukyutan! Nawawala si Bumbi, ang pinakabunsong bubuyog! Huli daw siyang nakitang nakikipaglaro sa mga alitaptap.  Saan kaya nagpunta si Bumbi at ano na ang nangyari sa kanya? Samahan natin sina Tobi at Yobi Tutubi sa paghahanap sa nawawalang bubuyog!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

There's trouble in the beehive! Bumbi, the youngest bee is missing! He was last seen playing with the fireflies. Where did Bumbi go and what happened to him? Let's join Tobi and Yobi Dragonflies in the search for the lost bee!