Tagu-taguan: A Counting Book in Filipino

Jomike Tejido


Regular price $9.95

Tagu-taguan sa among bakuran, ano'ng nariyan sa damuhan? Tingnang mabuti ang mga nasa lupa, hayan ang mga kulisap matitiyaga!

Language: Tagalog, English

Related Products