Si Segunda, Noong Panahon ng mga Espanyol: Batang HistOryado

Augie Rivera


Regular price $7.95
Si Segunda, Noong Panahon ng mga Espanyol: Batang HistOryado

Magkaibigan si Lunhaw at si Diwayen. Ngunit sadyang magkaiba ang kanilang kapalaran: prinsesa si Lunhaw habang alipin naman si Diwayen. Makamit kaya ni Diwayen ang tunay na kalayaan?

Lang: English, Tagalog

Related Products