Si Pitong, Noong Panahon ng mga Hapon: Batang HistOryador

Augie Rivera


Regular price $7.95
Si Pitong, Noong Panahon ng mga Hapon: Batang HistOryador

Sa Tarlac lang umiinog ang mundo ni Pitong ngunit dahil sa giyera, napilitan silang lumikas. Sa pagdating ng mga Hapon, ano pa kaya ang magbabago sa kanilang buhay?

Lang: English, Tagalog

Related Products