Si Juanito, Noong Panahon ng mga Amerikano: Batang HistOryador

Augie Rivera


Regular price $7.95
Si Juanito, Noong Panahon ng mga Amerikano: Batang HistOryador

Nang dumating ang pagkakataon na magtrabaho sa Amerika hindi ito pinalampas ni Juanito at ng kaniyang tatay. Talaga kayang mas matamis ang asukal nakukuha sa Amerika?

Lang: English, Tagalog

Related Products