Skip to content

Si Diwayen, Noong Dumating ang mga Espanyol: Batang HistOryador

Sold out
$7.95

Lunhaw and Diwayen are friends. But their fates are just too different: Lunhaw is a princess, while Diwayen is a slave. Will Diwayen ever taste true freedom?

Noong Bago Dumating ang mga Espanyol, Itinatampok sa Seryeng Batang Historyador ang mga kuwento ng mga pakikipagsapalaran, pangarap, at pagkamulat ng limang bata mula sa Lima ng makabuluhang panahon ng ating kasaysayan. Bawat kuwento at sultan sa kalagayan at karapatan ng mga bata noong mga nasabing panahon, at paglingon sa makulay na kasaysayan ng bansa.

Featured in the Batang Historyador series are stories of the challenges, dreams, and awakening of five children from five different relevant points of Philippine history. Each story is a glimpse in the way of life and rights of the children during these periods, and a look back at the colorful past of the country.

Language: English, Filipino-Tagalog