Skip to content

Ang Madyik Silya ni Titoy/Titoy's Magical Chair/A Book in 2 Languages

Sold out
$8.95
Here comes Titoy’s magic chair! Watch it turn into a car, a plane, or a train, and take Titoy to many wondrous places! Here is a heartwarming story about how a child’s boundless imagination helps him overcome his limitations.

Nandito na ang madyik silya ni Titoy! Kaya nitong maging kotse, eroplano, o tren. Sumamang maglakbay at tuklasin kung paano nalagpasan ni Titoy ang kapansanan sa tulong ng kaniyang mapaglarong imahinasyon.