Deogracias A. Rosario: Ang Sining ng Maikling Kuwento

Romeo G. Dizon


Regular price $16.95
Deogracias A. Rosario:  Ang Sining ng Maikling Kuwento

Pag-ibig ang pinaksa ng marami sa mga mailing kuwento ni Deogracias A. Rosario. Ito rin ang kinagiliwang parkas ng umiral na panahon.

Wika: Filipino-Tagalog

Related Products