Bathaluman at Ibang Kuwento

Domingo G. Landicho


Regular price $19.95
Bathaluman at Ibang Kuwento

These stories come from decades of creativity, from the early decade of the 1960s up to the 2002s. Different images compose the stories: religion, art, literature, worldliness, love, injury, family, dreams, and culture.

Umiinog sa pantasya ang mga kuwento sa kalipunang ito at humahamon sa imahinasyon. Pantasya may, ang ugat ng mga kuwento ay nakasalig sa realidad, sa mga kuwento ng sining at literatura, pagkilala sa emosyon,diwa at pagkatao, politika at kultura. Sa ibang salita, ang mga kuwento rito´y pagsasalaysay pa rin ng diwang Filipino. Bunga ang mga kuwentong narito ng mga dekada ng pagkatha, mulang unang bahagi ng dekada 1960 hanggang 2002. Iba´t ibang imahen ang sangkap ng mga kuwento: relihiyon, sining, panitikan, kamunduhan, pag-ibig, perhuwisyo, pamilya, panaginip, at kultura.