Skip to content

Bakit Matagal ang Sundo Ko?

Sold out
$8.95

Where could Mother be? Did she ride on the back of a turtle? Did she swing along with monkeys? Or did she hitch a ride with an eagle?

Nasaan kaya si Nanay? Sumakay kaya siya sa likod ng isang pagong? Naglambitin kaya siya kasabay ng mga unggoy? O baka nakisabay siya sa isang agila?

 

Lang: English, Filipino