Skip to content

Ang Tikbalang Kung Kabilugan ng Buwan

Sold out
$8.95

At night, when the moon is full, what could a lonely tikbalang be doing? This story is a delightful glimpse of an often-feared creature of local mythology.

Kung gabi at kabilugan ng buwan, ano’ng maaaring gawin ng isang malungkot na tikbalang? Ang kuwentong ito ay nakatutuwang sulyap sa karaniwa’y kinatatakutang nilalang. 

Lang: Tagalog, English