Skip to content

Ang Subersibo

Sold out
$15.95

Okutubre 1881. Las Islas Filipinas. Manila. Isang batang iskolar and umawi matapos ang pitong taong pag-aaral sa Alemanya upang simulan ang kaniyang buhay-propesiyonal bilang guro sa bayang sinilangan. Asawa, pamilya, at buhay na maayos at tshmik ang mga simpleng mithiin ng iskolar na ito, ngunit ang kasaysayan at tadhana ay may ibang mga plano...