Skip to content

Ang Pambihirang Buhok ni Lola

Sold out
$8.95

Ang Pambihirang Buhok ni Lola

Alam ba ninyo kung bakit malalakas at matitibay ang mga Filipina? Dahil ang lahat ng kababaihan ay mula kay Lola, na hindi lamang nagmamay-ari ng pinakamatibay na buhok, mayroon din siyang pambihirang tapang! 

It ay rekomendado sa mga batang edad 11 pataas.