Ang Kaibigan Kong si Mabini

Becky Bravo


Regular price $8.95
Ang Kaibigan Kong si Mabini

Kaibigan ko ang tahimik, mapag-isa, at palabasang si Mabini. Sino ang mag-aakalang isang araw ay makikilala siyang Utak ng Rebolusyon?

I am friends with the quiet, solitary, and bookish Mabini. Who would have thought that one day, he would be known as the Brains of the Revolution?

Lang: Tagalog

Related Products